Trzeci rok z BPS

img 23 134x134 - Trzeci rok z BPSW pierwszym kwartale 2011 roku zaprojektowaliśmy i kompleksowo wykonaliśmy dwa nowe oddziały Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w Gdyni i Warszawie.

Szczególnie wymagającymi były prace w oddziale warszawskim mieszczącym się w obecnej siedzibie centrali banku przy ulicy Płockiej. Tym samym pomyślnie zapoczątkowaliśmy rozpoczęcie trzeciego roku stałej współpracy z Grupa BPS S.A.

ClearSense has written 165 articles