_DSC0836-HDR
_MGL1490
_MGL1516
_MGL9393
KRAFT HEINZ realizacja Interbiuro fot Szymon Polanski-0206
R25A9015_large
VW Warszawa realizacja INTER BIURO fot Szymon Polanski-6259
previous arrow
next arrow

Przepisy prawne wyzwaniem w projektowaniu i realizacji biura

Projektowanie biura powinniśmy zacząć nie tylko od pomysłu na jego aranżację czy wystrój,  ale także od zapoznania się z bieżącymi przepisami regulującymi np. ilość miejsca, przypadającego na jednego pracownika, minimalne natężenie światła czy  szerokość i długość   dróg ewakuacyjnych. Dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów stanowi wzywanie dla każdego architekta.

Zanim przystąpimy do prac projektowych, a następnie realizacji przestrzeni biurowej, powinniśmy zapoznać się z trzema zasadniczymi aktami prawnymi, regulującymi kluczowe kwestie, związane z przestrzenią biurową. Są to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto także zerknąć do Kodeksu Pracy, regulującego bezpieczeństwo pracy pracownika, jego komfort oraz ochronę zdrowia. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym regulacjom, związanymi z projektowaniem i realizacją biura.

Przestrzeń

Podstawą jest zapewnienie dostatecznej ilość przestrzeni każdemu pracownikowi. Wedle przepisów, ilość minimalnej wolnej objętości pomieszczenia, przypadającej na jednego pracownika, powinna wynosić co najmniej   13 m3. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni to także właściwe zaprojektowanie przejść między meblami oraz korytarzy ewakuacyjnych. Tę kwestię także regulują przepisy. Jeśli w pomieszczeniu są nie więcej niż 3 osoby, przejścia między meblami powinny wynosić min. 80 cm, powyżej 4 osób będzie to 90 cm. Z kolei szerokość przejść ewakuacyjnych to co najmniej 0,6 m na 100 osób i nie mniej niż 0,9m. Projektowanie biura zgodnie z obowiązującymi przepisami najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, takiej jak na przykład Interbiuro.

Oświetlenie

Oświetlenie w biurze jest kluczowym czynnikiem, wpływającym na komfort pracy. Istotna jest jego estetyka, jak również natężenie światła. Pomieszczenie biurowe powinno być zaprojektowane jednak w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywało naturalne światło dzienne. Pracownicy nie powinni więc siedzieć tyłem lub przodem do źródła światła. Wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia  dla stanowisk pracy w biurach wynosi:  500lx dla pracy o podwyższonych wymogach wzrokowych (m.in. stanowiska komputerowe,  sale spotkań, konferencyjne) 300lx dla pracy typowej (recepcja, kopiowanie, segregowanie dokumentów).

Hałas i temperatura

Bez wątpienia hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników pracy biurowej, dlatego ustawodawca zadbał o odpowiednie regulacje w tej kwestii.  Od  2018r. obowiązuje nowa norma  akustyczna PN-B-02151-3:2015-10 określająca dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach typowo biurowych 4555 dB/A. Biuro to miejsce, w którym pracownicy  spędzają większą część dnia, należy pomyśleć o odpowiednich warunkach klimatycznych. Zalecaną temperaturą 20 -24°C zimą i 23 – 26°C latem.

Wykorzystaj AI do maksymalizacji zysków z Neoprofit AI – przyszłość handlu. beylikdüzü escort