Zarządzanie projektami – Project Management

Zarządzanie projektami – Project Management

Jedną z kluczowych kompetencji związanych z prowadzoną przez nas działalnością jest zarządzanie projektami powierzchni biurowych, komercyjnych lub o innym przeznaczeniu. Zarządzamy wszystkimi elementami, zaczynając od stworzenia planów projektu budowlanego, poprzez wycenę, nadzór nad odpowiednim wykonywaniem prac, aż po końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu.
Możemy zaoferować szeroki zakres usług obejmujący m.in.:

 

 

 • Projektowanie począwszy od zdefiniowania potrzeb klienta aż do kompleksowego skoordynowania realizacji projektu wykonawczego.
 • Zaopiniowanie projektu budowlanego i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych.
 • Szacunkową wycenę planowanych prac na podstawie space planu, projektu budowlanego czy projektu wykonawczego.
 • Wsparcie Inwestora w wyborze dostawców i wykonawców.
 • Udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, powiadomienie właściwych organów o terminach prac budowlanych, uzyskanie niezbędnych oświadczeń i pozwoleń.
 • Nadzór kosztowy i techniczny na etapie prac budowlanych.
 • Kontrolę kosztów i terminów wykonania prac.
 • Nadzór techniczny i kontrolę jakości wykonanych prac.
 • Odbiór techniczny.
 • Odbiór i weryfikację dokumentacji powykonawczej.
 • Rozliczenie końcowe projektu.

Projekty realizowane przez Interbiuro Sp. z o.o. są za każdym razem nowym wyzwaniem, do którego zespół podchodzi indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem.
Wszystkie etapy projektu są realizowane przez doświadczony zespół zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z najwyższą starannością.

 

PROGNOZOWANA ŚCIEŻKA WSPÓŁPRACY