Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze

Projekt wykonawczy jest rozwinięciem projektu koncepcyjnego. Obejmuje opracowanie rozwiązań technicznych i dobór materiałów dla przedstawionych wcześniej idei. Tego typu projekt powierzchni biurowej lub komercyjnej w formie graficznej i opisowej pokazuje zakres i charakter prac, staje się podstawą do kosztorysowania, a w późniejszej fazie do rozpoczęcia budowy.