_DSC0836-HDR
_MGL1490
_MGL1516
_MGL9393
KRAFT HEINZ realizacja Interbiuro fot Szymon Polanski-0206
R25A9015_large
VW Warszawa realizacja INTER BIURO fot Szymon Polanski-6259
previous arrow
next arrow

Aranżacje biur – space plany

Czym jest space plan?

Space plan to projekt rozplanowania przestrzeni, uwzględniający program użytkowy i funkcjonalny firmy, w pełni dostosowany do kubatury i architektury budynku, przygotowany w oparciu o profesjonalną wiedzę techniczną. Zaopiniowany pozytywnie przez rzeczoznawców space plan jest podstawą do przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych. Dobry space plan powstaje przy udziale zespołu, w skład którego wchodzi od strony projektanta – architekt i specjalista od zarządzania zmianą, a od strony klienta -specjalista HR, pracownicy biura lub dedykowane przez firmę osoby, które stają się ambasadorami zmiany. Precyzyjna wizja i konkretne cele projektu stanowią podstawę udanego projektu zmian.

Każdy space plan musi być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, normami i pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawców BHP, Sanepid  i ppoż. W związku  z powyższym, przygotowując projekt należy w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją pożarową budynku, zapoznać się z wydanymi przez Inspektora Sanitarnego odstępstwami lub wystąpić z wnioskiem o tego typu odstępstwa. Umiejętne połączenie wiedzy technicznej z artyzmem daje gwarancję na realizację projektu i stworzenie inspirującego środowiska pracy.

Jak przygotować architekturę takiego biura?

Każdy architekt/ projektant wraz z menedżerami czy właścicielami firmy – przed rozpoczęciem procesu projektowania, musi odpowiedzieć sobie na wiele pytań:

  • Jakie są i jakie będą w przyszłości potrzeby pracowników?
  • Jakie działania powinny być ułatwione?
  • Jak poprawić satysfakcję i zmniejszyć absencję pracowników?
  • Jak obniżyć koszty przy jednoczesnym podniesieniu efektów?
  • Czy filozofia pracy w systemie Activity Based Working będzie odpowiednia dla organizacji?

Należy zebrać szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków pracowników. Musimy wiedzieć, czym zajmują się poszczególne osoby, grupy czy zespoły. Gdzie pracownicy spędzają najwięcej czasu? Czy pracują indywidualnie, czy zespołowo? Inaczej wygląda przestrzeń pracy działu finansów, inna jest przestrzeń dla handlowców, inna dla projektantów czy dla działu marketingu. Istnieje potrzeba zdefiniowania funkcji poszczególnych obszarów środowiska pracy w oparciu o zasady dostępności i prawa użytkowania poszczególnych pomieszczeń. W wyniku takich analiz wydzielamy przestrzeń publiczną, przestrzeń półpubliczną i prywatną.

Kolejny krok, to zdobycie informacji dot. podstaw aktywności i zdefiniowaniu profili pracowników. Ważne jest zdefiniowanie zadań, sposobu zarządzania czasem, oraz przyczyn zakłóceń w pracy użytkownika, zespołów czy działów. Czy i w jakim stopniu w każdym dziale istnieje potrzeba koncentracji, współpracy, komunikacji i regeneracji. Potrzebne są różne typy pomieszczeń, miejsca pracy i rodzaje przestrzeni: sale konferencyjne, sale rozmów, miejsca spotkań, miejsca nieformalnych spotkań, pokoje cichej pracy czy przestrzenie do „burzy mózgów”. Ostatnio coraz więcej firm prosi o środowisko ułatwiające sposób pracy „agile”.

Analiza interesariuszy pozwala ocenić zdolność do zmiany wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Opracowywana jest strategia zarządzania zmianami i projektowany jest dokładny harmonogram zmian, w tym katalog środków i metod. W oparciu o wyniki analizy opracowywany jest spójny projekt – rzut i architektura wnętrza, wizja, która poprowadzi wszystkie kolejne zadania związane z komunikacją i projektowaniem. Opracowywane są wytyczne projektowe w oparciu o koncepcję kolorów i materiałów, które są decydujące aby zagwarantować autentyczny i indywidualny wygląd. Koncepcja projektowa musi zawsze odzwierciedlać i przekazywać odpowiednie treści i wartości firmy. Architektura wnętrza jest zwizualizowana za pomocą renderingów 3D, aby dokładnie zrozumieć pomysł i wizję architekta. Nowe trendy w projektowaniu przestrzeni biurowej wymagają wiedzy, znajomości procesu a nawet doświadczenia w realizacjach tego typu przestrzeni biurowych.

Praca oparta na aktywności jest okazją dla organizacji do lepszego dostosowania sposobu pracy do strategii biznesowej, wartości organizacyjnych i kultury miejsca pracy. W ten sposób Activity Based Working stanowi okazję do ponownego przemyślenia sposobu pracy a poprzez obwiednie rozplanowanie przestrzeni wpływa na wydajność, satysfakcję i zdrowie pracowników. Tworząc środowisko pracy w oparciu o tę zasadę, Activity Based Working tworzy przestrzeń, która została specjalnie zaprojektowana w celu zaspokojenia fizycznych i wirtualnych potrzeb osób i zespołów. Podejście Activity Based Working uznaje, że ludzie wykonują różne czynności w codziennej pracy i dlatego potrzebują różnych ustawień pracy wspieranych przez odpowiednią technologię i kulturę, aby skutecznie wykonywać te czynności. Poprzez odpowiednio zaprojektowaną przestrzeń możemy wpływać na zachowania ludzi, wpływać na jakość ich życia i pracy. Możemy wpłynąć na lepsze samopoczucie pracownika: na jego poczucie wartości, na  wzmocnienie jego identyfikacji z otoczeniem i relacje z ludźmi.

Tak rozumiana przestrzeń służy również nabywaniu wiedzy i poszerzaniu spektrum doświadczeń. Dlatego też warto dbać o jej jakość.