_DSC0836-HDR
_MGL1490
_MGL1516
_MGL9393
KRAFT HEINZ realizacja Interbiuro fot Szymon Polanski-0206
R25A9015_large
VW Warszawa realizacja INTER BIURO fot Szymon Polanski-6259
previous arrow
next arrow

Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych

Co to jest fit out?

Usługa  fit out polega na kompleksowym stworzeniu przestrzeni biurowej na zasadzie „od projektu do efektu”, inaczej mówiąc jest to kompleksowe przygotowanie powierzchni biurowej na potrzeby końcowego użytkownika- najemcy. Obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy,  od analizy potrzeb pracowników na podstawie czego tworzona jest wstępna koncepcja aranżacji tzw. space plan pokazujący proponowany nowy układ funkcjonalno-przestrzenny, poprzez opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego z uwzględnieniem doboru materiałów wykończeniowych, po sprawną realizację procesu, w tym także koordynacji wielu branż szczególnie istotnych dla funkcjonowania biura i komfortu pracy. Po przeprowadzeniu kompleksowej usługi fit out klientowi pozostanie jedynie przeprowadzka do nowego, w pełni wyposażonego biura.

 

Usługa fit out –  jakie prace wykonywane są w ramach fit out

Błędnym przekonaniem jest, iż  fit out ogranicza się jedynie do części budowlanej tj postawieniu ścian, wykonaniu sufitów i położenia wykładziny.

Fitout to również cały zakres instalacyjny konieczny do wykonania, który gwarantować będzie bezpieczeństwo jeśli mowa o systemach p.poż takich jak SSP, DSO albo odpowiedni komfort pracy jeśli poruszamy się w ramach instalacji wentylacji i klimatyzacji. Są to aspekty niewidoczne czy też nieistotne dla laika lecz bez których odpowiedniego zaprojektowania a później wykonania biuro albo nie będzie się nadawało do użytkowania w rozumieniu przepisów bądź też komfort pracy będzie na tyle niski, iż odbije się to na wydajności pracowników a w ostatecznym rozrachunku zwiększoną fluktuacją kadry, co w obecnych czasach może zachwiać całą organizacją.

W ramach fit out wykonujemy:

EOS KSI POLSKA realizacja INTERBIURO fot.Szymon Polanski 19 1 - FIT OUT

 • projekt budowlany
 • projekt architektoniczny
 • projekt branżowy
 • prace montażowo-budowlane
 • montaż ścian przesuwnych i ścianek działowych
 • montaż sufitów podwieszanych
 • instalacje drzwi i okien
 • instalacje elektryczne
 • sieć logiczną
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz grzewcze
 • instalacje P.POŻ. (SAP, DSO, tryskacze )
 • dostawę i montaż oświetlenia
 • dostawę i montaż wykładzin biurowych, PCV, parkietu i innych
 • dostawę wyposażenia meblowego
 • spełnianie innych specyficznych wymagań klienta

 

Jakie są plusy korzystania z usługi fit out?

Realizacje fit out cieszą się coraz większym zainteresowaniem na naszym rynku nieruchomości komercyjnych z kilku powodów:

najważniejszy to współpraca z jednym podmiotem od pierwszych dni po odbiory gotowej powierzchni i przez cały okres trwania ochrony gwarancyjnej. Skraca to drogę komunikacji między klientem a generalnym wykonawcą  do minimum, a co za tym idzie unikamy wszelkich zakłóceń i ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych, co usprawnia i przyspiesza proces realizacji.

Kolejną zaletą tej formuły realizacji projektu wynikającą wprost z poprzedniego akapitu jest oszczędność czasu, a w dzisiejszym świecie jest to jeden z bardziej deficytowych „towarów”. Zlecenie jednej wyspecjalizowanej firmie całości zakresu prac pozwala na optymalizację harmonogramu, nie są konieczne liczne spotkania oddzielnie z firmą budowlaną, dostarczającą sufity czy wykładziny czy też z firmami instalacyjnymi. Pozwala to oszczędzić czas,, taka jak INTERBIURO ale również pieniądze pod warunkiem, iż jest to podmiot profesjonalny. Dobrze zorganizowana firma zajmująca się realizacją fit-out ma w swych zasobach specjalistów zarówno z zakresie architektury, instalacji czy też doświadczonych Project Managerów, którzy wszyscy razem korzystają ze swoich doświadczeń. Umożliwia to uniknięcie wystąpienia bądź zminimalizowanie skutków kolizji międzybranżowych, pozwala przewidzieć rzeczy nieprzewidywalne dla najemców powierzchni biurowych co pozwala odpowiednio wcześnie reagować i podejmować odpowiednie kroki.

Decydując się na powierzenie realizacji fit-outu podmiotowi takiemu jak Interbiuro Inwestor zyskuje gwarancję dotrzymania harmonogramu ale co równie ważne niezmienności ustalonego budżetu. Jedyną sytuacją, w której wartość prac może ulec zwiększeniu to zmiany projektowe wprowadzane przez Inwestora. Jedną pewną rzeczą przy zarządzaniu projektami to są pojawiające się zmiany. Umiejętne nimi zarządzanie jest kolejnym argumentem za wyborem formuły fitout do realizacji powierzchni biurowej. Koordynacja wszystkich prac w jednym miejscu pozwala na szybką analizę wykonalności proponowanych modyfikacji projektu z uwzględnieniem wpływu na wszystkie branże a jeśli to konieczne dokonywana jest sprawna wycena oraz przedstawienie wpływu na harmonogram. Wpływ na powyższe zależy od momentu, w którym to Klient zleca, jak i od zakresu. Jeśli te zmiany są zgłaszane na początku procesu realizacji to prawdopodobnie  uda się to zrobić przy zachowaniu terminów pierwotnie ustalonych. Czym później w harmonogramie tym szanse dotrzymania terminu końcowego maleją, a koszty rosną. Każdy fitout kończy się odbiorem prac przez klienta i przekazaniem mu kompletnie wyposażonej powierzchni do użytkowania. Nie oznacza to końca naszej roli jako podmiotu w pełni profesjonalnego. Pierwsze tygodnie pracy w nowym miejscu, w nowym układzie zachęcają pracowników do refleksji czy ta zmiana jest zmianą na lepsze czy też są aspekty, które należałoby zmienić czy dopracować. W tym czasie służymy radą i fachowym wsparciem, przeprowadzamy analizy a w razie potrzeby przygotowujemy z klientem plan wdrożenia koniecznych zmian. Przy tak dynamicznie rozwijających się organizacjach i podejściu firm nastawionym na zagwarantowanie komfortu pracownikom jest to sytuacja coraz częstsza.

Proces kompleksowej aranżacji do tego momentu trwa średnio od 10 do 16 tygodni.  Na czas trwania realizacji fit out bardziej od powierzchni biura ma wpływ zakres i rodzaj użytych materiałów wykończeniowych, jak i urządzeń instalacyjnych. Kluczowe są tutaj szklane ściany, drzwi, klimakonwektory itp., na które niekiedy czas oczekiwani sięga  do 8 tygodni.

Firmy świadczące usługi czy dostarczające towary do wymagających klientów często postrzegane są przez to jak realizowana jest obsługa po zakończeniu wykonywania zleconych działań. Profesjonalne podmioty z branży fitout, a taką bez wątpienia jest Interbiuro na swoje prace jak i dostarczone urządzenia udziela gwarancji od 24 do 36 miesięcy oraz dodatkowo praca taka jest objęta rękojmią. Wszystkie zgłoszenia realizowane są według ustalonych i wypracowanych przez lata procedur. Klient nie zostanie pozostawiony sam sobie nawet w przypadku gdy zgłaszana usterka czy wada nie leżą w zakresie odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy, w takich sytuacjach służymy radą czy też opinią oraz kontaktami z naszymi dostawcami czy też podwykonawcami, którzy problem będą w stanie rozwiązać.

Przyglądając się rynkowi usług fitout i jego ciągłemu wzrostowi nie mamy wątpliwości, iż jest to najlepszy z możliwych wyborów przy planowaniu aranżacji powierzchni biurowej. Skumulowany zakres a co za tym idzie odpowiedzialność za całość prac w jednych rękach podmiotu profesjonalnego zdejmuje ciężar z barków klienta, którego remonty nie są  zazwyczaj podstawową działalnością. Obsługa od wstępnych faz przygotowawczych przez projekt i realizację a na serwisie pogwarancyjnym kończąc stają się dobrym standardem, którego kierunki rozwoju określają podmioty profesjonalne takie jak Interbiuro.

W metropoliach jak i dużych miastach przy okazji boomu nowych powierzchni biurowych powstaje wiele firm  świadczących usługi fitout. Chcąc czerpać ewidentne korzyści z kompleksowej aranżacji wnętrz i nie narażać się na problemy należy wybrać do współpracy podmiot kompetentny, który równolegle z aspektami wizualnymi i designem przykłada równą wagę do aspektów technicznych czy procedur koniecznych do spełnienia, obwarowanych w przepisach prawa.

 

Jak narodziła się usługa  fit out?

Polski rynek nieruchomości komercyjnych w tym w szczególności powierzchni biurowych od wielu lat odnotowuje ciągłe wzrosty. Na koniec 2018 roku w samej Warszawie całkowite zasoby biurowe przekroczyły 5,5 mln m2 a do roku 2021 zostanie oddane kolejne

700 tyś m2. Powyższe dane wpływają wprost na szybki rozwój rynku usług wykończenia i wyposażenia czyli usług typu fit-out.

Pojęcie to w naszych realiach pojawiło się całkiem niedawno ale samo w sobie nie jest nowe. W krajach zachodnich pierwsze koncepcje kompleksowego podejścia do powierzchni  biur pojawiały się w XVIII wieku wraz z rozwojem imperium brytyjskiego, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze organizacje wielofunkcyjne, w tym Royal Navy i East India Company. Już w 1856 r. Rząd Wielkiej Brytanii stwierdził w raporcie o układzie pomieszczeń biurowych, że „do pracy intelektualnej potrzebne są osobne pokoje, aby osoba pracująca głową nie mogła być rozpraszana”. Biura musiały szybko się dostosowywać i zmieniać w ciągu kolejnych dekad. Zaczęły pojawiać się nowe technologie, które poprawiały wydajność i komunikację  wewnątrz firm, takie jak maszyna do pisania, kalkulator i telefon aż w końcu największy wynalazek czyli komputer stacjonarny. Nowe tysiąclecie przyniosło także nowe podejście do budowania i rozwijania wewnętrznych sieci. Interakcje społeczne i łączenie ludzi między departamentami stały się priorytetem, a przestrzenie, które do tego zachęcały, stawały się coraz bardziej powszechne. Dzięki temu powstawało mniej pomieszczeń biurowych a więcej miejsc  bez jakichkolwiek funkcjonalnych barier tzw. open space’y.

Wspólne przestrzenie pracy zaczęto wdrażać w biurach w celu wzmocnienia sieci i powiązań między pracownikami i działami, a to elastyczne i oparte na współpracy środowisko pracy jest nadal rozszerzane. Inwestowanie czasu i pieniędzy w obecne miejsce pracy to rozwój biznesu w przyszłości. Według badań  88% wysoko rozwiniętych firm uważa, że ​​ich ostatni fit-out miał pozytywny wpływ na pracowników, można zatem powiedzieć, że fit-out biura może faktycznie i realnie zwiększyć  wydajność i efektywność pracowników.

Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych
Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych
Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych
Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych
Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych
Fit out - Kompleksowa realizacja powierzchni biurowych

IT KONTRAKT – biurowiec Proximo II

Pow. 600m2
Zakres prac:

 • prace budowlane (ściany,  ściany szklane, sufity, podłogi)
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wod-kan.
 • wykonanie instalacji systemów SSP,DSO,BMS
 • zabudowa mebli kuchennych i recepcji wg indywidualnych projektów

BAXTER Polska - Centrum szkoleniowe

Powierzchnia  570 m2
Zakres prac

 • Projekt architektoniczny
 • Prace budowlane ( ściany g-k, stolarka drzwiowa, podłogi, sufity, zabudowy meblowe, łazienki)
 • Instalacja HVAC, wod- kan
 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 • Oświetlenie
 • Instalacje elektryczne: DSO, SSP
 • Montaż rolet
 • Meble i zabudowy

Kancelaria GESSEL

Powierzchnia: 1300m2
Zakres prac:

 • projekt architektoniczny
 • projekty branżowe
 • prace budowlane (ściany działowe, sufity podwieszane)
 • prace instalacyjne SAP, DSO, HVAC
 • dostawa i montaż wykładziny Interface
 • zabudowy meblowe