_DSC0836-HDR
_MGL1490
_MGL1516
_MGL9393
KRAFT HEINZ realizacja Interbiuro fot Szymon Polanski-0206
R25A9015_large
VW Warszawa realizacja INTER BIURO fot Szymon Polanski-6259
previous arrow
next arrow

Koordynator projektu / kosztorysant

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji projektów budowlanych
 • umiejętności negocjacyjne, dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • skrupulatność, sumienność ,analityczne myślenie
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, MS Outlook)
 • znajomość angielskiego, prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku. Dostęp do szkoleń, produktów, rozwiązań.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@interbiuro.pl

 

 

INTERBIURO Sp. z o.o. uprzejmie prosi o załączenie do aplikacji  następującej  informacji:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INTERBIURO Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 

INFORMACJA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERBIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowiecka 30 (02-528 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200384 tel. 22 570 82 00-mail: info@interbiuro.pl

 

 • dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • przetwarzane są dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 22 (1) § 1 i 4 Kodeksu Pracy, tj. INTERBIURO Sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. datę urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a ponadto:
  7. INTERBIURO Sp. z o.o. jako Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
 • Dane przekazane do jednorazowego procesu rekrutacyjnego przetwarzane są do czasu zakończenia tego procesu. Dane przekazane do przyszłych procesów rekrutacji przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.
 • dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym na rzecz INTERBIURO Sp. z o.o. usługi outsourcingu: informatycznego, księgowego, prawnego lub podatkowego;
 • informujemy, że Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie;
 • informujemy, że Pani/Pan ma prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 • informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne; podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej INTERBIURO Sp. z o.o. w Polsce;
 • dane osobowe nie są udostępniane hostingodawcom, z wyjątkiem poczty elektronicznej;
 • dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 • żądania wykonania praw, o których mowa w pkt 6) – 8) powyżej oraz wydania kopii danych należy przesyłać na na adres e-mail: rodo@interbiuro.pl.

 

 

 

 

beylikdüzü escort