Interbiuro w Okręgowej Radzie Adwokackiej

W lipcu 2014 INTERBIURO wygrało przetarg na adaptację i dostosowanie budynku biurowego przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, do wymagań Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W ramach wykonywanych prac wnętrze budynku podlegało przebudowie w zakresie budowlanym, elektrycznym i sanitarnym – tak, aby nowe powierzchnie odpowiadały wymaganiom i potrzebą Najemcy.

 

Okręgowa Rad Adwokacka rozpoczęła działalność na realizowanych przez Interbiuro powierzchniach już we wrześniu 2014 r.

interbiuro has written 360 articles