Call Center Poland

Call Center Poland

  • Wykonanie inwentarycacji pomieszczeń biurowych
  • Wykonanie projektu architektury oraz projektów branżowych
  • Prace rozbiórkowe
  • Prace budowlano-adaptacyjne
  • Prace dotyczące instalacji SAP
  • Rekonfiguracja  klimatyzacji i wentylacji
  • Prace elektryczne i teletechniczne
  • Dostawę i montaż wykładziny dywanowej
  • Remont łazienek

Referencje

Referencje od Call Center Poland