Xstream Sp. z o.o.

Pow. 860 m2

Zakres prac:
  • prace rozbiórkowe
  • prace budowlano-adaptacyjne
  • dostawa i montaż ścian szklanych
  • prace instalacyjne
  • projekt wykonawczy i powykonawczy architektury i branż

Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO
Xstream Sp. z o.o. realizacja INTERBIURO